Aranykor Nyugdíjas Klub Egyesület, Nyíregyháza
Kötet Sóstóhegyről Nyíregyháza népes kertvárosáról, Sóstóhegyről jelent meg kötet avatott szakemberek tollából

Ahogyan a szerkesztő, Sallai József bevezetőjében megállapította, a megyeszékhely északi városrészének múltját nem volt könnyű feltárni, mert hiányoztak az alapkutatások. További akadályokat jelentett, hogy a település múltjának írásos emlékei elvegyültek Kótaj és Nyírpazony levéltári forrásaiban, 1952 óta pedig a dokumentumok részét képezik Nyíregyháza levéltári anyagának.

A szerzők a felkérés elől mégsem térhettek ki, hiszen érezték, hogy a kezdeményező, Móré Mihály, a sóstóhegyi Szent István Nemesi Rend Első Alapítványa kuratóriumi elnöke igazi lokálpatriótaként szívügyének tekintette ennek a könyvnek az elkészítését. Fejezetek Sóstóhegy történetéből címmel Bene János foglalta össze azokat a történeti emlékeket, melyek bepillantást engednek a település múltjába, a szőlőtermelésbe, a XIX-XX. századi ifjúsági és kulturális életbe. Sóstóhegy természetföldrajzi képét és népességföldrajzi sajátosságait Kormány Gyula mutatja be, míg a településkép jelenünkig ívelő változásairól Kókai Sándor írt. A sóstó-szőlőtelepi iskola, majd általános iskola történetét, az óvodai nevelés helyi történéseit Sallai József tekintette át.

Bodnár István Sóstóhegy egyházai, templomai történetét ismerteti meg az olvasóval és – lévén maga is sóstóhegyi lakos – az Igricén tett sétájának tapasztalásairól is beszámol. A nyíregyházi városnegyed gazdag irodalmi öröksége Pethő József által gondozott fejezetből bomlik ki. Révay Valéria Sóstóhegy helyneveit szakmai alapossággal rendszerezte, és külön részben áttekintést ad a közéletről, a civil szervezetekről. A kötet végén üdítő színfoltként jelenik meg a Nyíri Arborétum története Molnár Ibolya értő tolmácsolásában. Az ízléses kivitelű könyv igazi értéktár. A helyi örökség megismerésének segítőjeként és további kutatások ösztönzőjeként érdemes a figyelmünkre.