Aranykor Nyugdíjas Klub Egyesület, NyíregyházaVEZETŐSÉGI ÜLÉS

VEZETŐSÉGI ÜLÉS

 

MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉS 73. ÉVFORDULÓJÁRÓL

 

2016. január 12.

 

A VEZETŐSÉG ÜLÉSE A KLUBSZOBÁBAN, BESZÉLGETÉS  A NAPI PROGRAMOKRÓL

 

UGYANAKKOR

 

MEGEMLÉKEZÉS A DONI  ÁTKELÉS  /KATASZTRÓFA 73. ÉVFORDULÓJÁRÓL  A MEGYEHÁZA  ELŐTTI PARKBAN, AHOL VINNAI GYŐZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI

             KÉPVISELŐ ÜNNEPI BESZÉDE UTÁN KLUBTÁRSUNK

 

 VENGRINYÁK JÁNOS

HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK

 

című költeményével  emlékezett az áldozatokra

 

Emlékezzünk a vérszerződésre!

Amely törzsek véréből született.

E képpen lehettünk egymásért;

testvérek  és nem idegenek.

 

Szívükkel láttak elődeink,

akik  élni és meghalni tudtak.

Honunkért vívták csatáikat;

történelmet  vérükkel írtak!

 

Huzatos a Kárpát- medence,

Keletnek – Nyugtatnak kapuja.

Élhetnénk egymással békében,

ha  engedné a  kapzsi politika!

 

Szenvedünk csonka határoktól!

Visszakaptuk egy részét Hazánknak.

Idővel nyújtották a számlát,

harcba  kellett menni  a bakáknak!

 

Merjük hinni, jó szándék vezérelt.

Lelketekben még benn égett a Haza!

Hittétek, az égiek adnak jelt.

Felragyoghat a magyarok csillaga!

 

Süvített katyusa! Fröccsent a vér!

Don-kanyarban fagyos koporsó!

Fogyott a lélek! Kihűlt a remény.

Több százezer fohász utolsó.

 

Nem állhattatok utatok felén,

végig kellett vinnetek a keresztet!

Maradék Hazánk védelmében

számtalan hősként elestetek.

 

                    Higgyünk egy örök igazságban!

hiszen visszaszáll a hősök vére.

Utódaitok lelkivilágában,

harcaitok dicsőségére…

                    /Vengrinyák János 2006/

 

Lendvai Zoltán köszöntése után Poór László előadásában elhangzott

Csákváry Zoltán

ÚJÉVI IMÁDSÁG

című verse

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén. 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Romokból építsz boldog holnapot, 
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát 
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak 
A mélységből kiáltva szent neved. 
Megváltást váró rongyos rabjaidnak 
Add meg Uram, a napi kenyeret. 
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek, 
Kiknél az éhség elsőnek kopog, 
Mert áldásodból csak akkor ehetnek, 
Ha a zsarnok vérebe jóllakott.

Takard be őket tél hidege ellen! 
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! 
Adj Uram, nekik áldó két kezeddel 
Bő szüretet és gazdag aratást! 
Légy velük, akik verejtékben ázva 
Az új Bábelhez hordják a követ, 
S mentse meg őket irgalmad csodája, 
Amikor a torony mindent eltemet.

Minden áldásod, amit nékünk szántál 
Oszd ki közöttünk az újév során, 
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán 
Élőket köszöntsön a napsugár. 
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, 
Keresztre verték, adj hozzá erőt. 
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél 
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé 
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. 
Légy velük, Uram, most és mindörökké, 
Akkor is, mikor mi már nem leszünk. 
Akkor is, mikor jő a boldog holnap, 
S parányi sorsunk emléke sem él, 
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad, 
Szívünk porával messze szállt a szél.

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén, 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Uram, ne hagyd el árva magyarod, 
Hallgasd meg szívünk újévi imáját, 
És legyen minden úgy, mint akarod.

 

A január 12-i napirendi pontok:

-        Klubhelyiség-költség térítésének megvitatása

-        Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

-        Gyergyószentmiklósi testvérklubbal való ez évi találkozás

-        Alapszabály-módosítás

-        Hozzászólások

 

                                                                      Hajzer Judit