Aranykor Nyugdíjas Klub Egyesület, Nyíregyháza2016

2016. január 28.


Ökumenikus Imahét keretében

a Sóstófürdői Református Egyház énekkara

amelyben öt klubtagunk is énekkari tag – egyházi énekeket adtunk elő

a Sóstóhegyi Templom utcai Katolikus Templomban.


Poór Lászlóné klubtársunk pedig egy nagyon szép verssel tisztelte meg az ökumenikus gyülekezetet. Külön dicséret illeti, mert minden verset megtanul könyv nélkül, szépen hangsúlyozva előadni.ifj. Vizi István


TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE

Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed
És megváltásod elvégeztetett.

Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket,
jelen idődet: minden percedet
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek Jézus nevébe:
Tégy mindent Isten kezébe!

Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Néki adtál, bízd rá egészen.
„Az Úrra hagyjad minden utadat",
Ó add át Néki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad,
Attól ne félj, hogy neked nem marad!
Aki így véli, szegény, balgatag...
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében,
Hagyj mindent Isten kezében!

Végy mindent Isten kezéből!
Jót akar néked egész szívéből,
Fogadd el tőle a jót, a szépet,
Belső nyugalmat és békességet,
Áldást, kegyelmet, szent reménységet.
De vedd át azt is, mi fáj és éget,
Nyomorúságot vagy betegséget,
Mert ebből fakad a kipróbált élet.
Gyúljon ajkadon hála, dicséret,
Szárnyaljon szerte ujjongó ének!
Tégy bátran vallást Jézus nevéről,
Végy mindent Isten kezéből!